Nagradni konkurs “Giveaway – Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd”

Pre učestvovanja na nagradnom konkursu na Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd Instagram stranicama, pročitajte pravila učestovovanja u istom:

Nagradni konkurs “Giveaway – Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd”

Pre učestvovanja na nagradnom konkursu na Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd Instagram stranicama, pročitajte pravila učestovovanja u istom:

FB post 1200x1200px - giveaway

PRAVILA KONKURSA:

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

MPG Plus d.o.o (Milana Tankosića 8, 11120 Beograd, PIB: 104868250)
Bottle Light Beograd

2. VREME TRAJANJA KONKURSA

Nagradni konkurs (u daljem tekstu: Konkurs) traje u periodu od 19.11.2019. godine u 21h do 22.11.2019. godine u 20h.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća na nagradnom konkursu imaju osobe starije od 18 godina (u trenutku učešća) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, te fanovi Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd Instagram stranica:

https://www.instagram.com/whiskyfair_beograd/ 
https://www.instagram.com/bottle_light_bg/

U slučaju osvajanja nagrade, obavezno je prilaganje identifikacionog dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) kojim će se dokazati godište i prebivalište učesnika. U suprotnom, nagrada će se dodeliti sledećoj osobi koja ispunjava uslove.

U toku trajanja nagradnog konkursa organizator će tražiti da fanovi navedenih stranica odgovaraju na postavljena pitanja od strane administratora Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd Instagram stranica. U nagradnom konkursu zahteva se kreativnost učesnika, i pobednici će biti birani na osnovu kreativnosti ponuđenih rešenja. Svaki učesnik u nagradnom konkursu može učestvovati neograničeni broj puta na oba Instagram profila, ali može osvojiti ukupno samo jednu nagradu definisanu pod tačkom 6. Administratori mogu ukloniti učesnika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Ovo je obuhvaćeno i u celokupnim pravilima korišćenja Facebook-a, odnosno Instagram-a.

Takođe, Organizator zadržava pravo da ukloni iz konkursa sve komentare i odgovore koji mogu implicirati na podsticanje ka neodgovornoj konzumaciji alkohola.

5. IZVLAČENJE

Rezultat nagradnog konkursa i proglašenje pobednika će biti objavljeni najkasnije u roku od 2 dana od završetka nagradnog konkursa, odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinačnog nagradnog konkursa. Pobednika nagradnog konkursa utvrđuju Facebook administratori nagradnog konkursa, odnosno navedenih stranica, a u saradnji sa dvočlanom komisijom iz samih kompanija organizatora. U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja pojedinačnog konkursa, a koje ispunjavaju uslove pravila Konkursa.

6. NAGRADA

Celokupni nagradni fond nagradnog konkursa:

Jedna Bottle Light lampa (sa Whisky Fair 4.0 etiketom/ pogledati fotografiju)
Dve ulaznice za dva pojedinačna dana održavanja Viski sajma

7. DOSTAVA I ISPORUKA NAGRADA

Dobitnika će Organizator obavestiti u roku od 7 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada. U slučaju da se dobitnik ne javi u roku od 24h od objave rezultata nagradnog konkursa, nagrada će biti prosleđena na prvi sledeći komentar koji ispunjava uslove konkursa.

Nagrada će biti dostavljena od strane Organizatora u roku od 7 dana od datuma izvlačenja dobitnika.

8. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator ovog konkursa će lične podatke učesnika Konkursa koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa i u druge svrhe ih neće koristiti. Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se materijal kojim su konkurisali može od strane Organizatora (ili drugih subjekata koje on ovlasti) objaviti i koristiti bez naknade i ograničenja, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Učesnici konkursa pristaju da Organizator na svom nalogu na društvenim mrežama (poput: Facebook-a, Instagrama…) objavi njihovo ime i prezime.

Učestvovanjem na Konkursu, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti: “Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moje odgovore i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Konkurs, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja konkursa i do okončanja postupka dodele nagrada i da ih u druge svrhe ne može koristiti.“

8.1. PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

– da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
– koje podatke obrađuje o njemu; od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
– u koje svrhe obrađuje podatke o njemu; po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu; u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
– ko su korisnici podataka o njemu;
– koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
– u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
– po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
– kome se podaci prenose;
– koji podaci se prenose;
– u koje svrhe se podaci prenose;
– po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
– u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

9. ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije povodom konkursa rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

10. PRAVILA I NJIHOVE IZMENE

Organizator može promeniti bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Izmena pravila mora biti javno dostupna na Instagram stranicama Whisky Fair Beograd i Bottle Light Beograd

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za:
– (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju.

Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Konkursu ne koristi neovlašćeno tuđu e-mail adresu, telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.
Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome, gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu.

U Beogradu, 19.11.2019.

MPG Plus d.o.o, Bottle Light Beograd
Organizatori

Whisky Fair apeluje na odgovorno konzumiranje!

Verifikacija starosti Uvid u sadržaj web sajta Viski sajma mogu dobiti samo osobe starije od 18 godina. Da li imate više od 18 godina?